Closed

111843 Skrypt proxy php / Skrypt generator ruchu

Skrypt nr 1

Skrypt proxy wg przesłanej specyfikacji w języku php

Panel logowania

Panel główny

Opcje wpisania docelowego adresu URL oraz opcja załadowania listy adresów url do odwiedzenia

Opcja wpisania refferer

Opcja zaznaczana oczekiwanie na odpowiedz serwera

Opcja wybór listy tekstowej adresów proxy z portami lub wpisanie pojedynczego adresu proxy oraz losowe wybieranie proxy

Opcja wpisania liczby użytkowników na godzinę

Maksymalna liczba użytkowników całkowicie

Opcja wybrania useragenta oraz opcja random

Zapisywanie loga w oddzielnym pliku tekstowym dla każdego pojedynczego uruchomienia

Okno wyniku wyświetlające postęp wykonanej operacji

Sktypr numer 2

skrypt odwiedzin

Panel logowania

Skrypt generujący unikalne wejścia na stronę

Wejścia wyłącznie z polskich IP

Losowy useragent

Czas wizyty losowy

Wejścia mają wyglądać na naturalne,

Możliwość ustawienia ilości wejść

Pomysł na realizację techniczną skryptu pozostawiam programiście

Skills: CSS, Graphic Design, HTML, PHP, Website Design

See more: proxy php, generuj, refferer, proxy generator, useragent, random proxy, random ip generator proxy, random ip generator, php ip generator, ip generator, random post php, proxy listy, url proxy php, proxy f, generator proxy, proxy url php, php url proxy, php panel, generator random, proxy post

About the Employer:
( 1 review ) GDAŃSK, Poland

Project ID: #5683699