Awarded

Project for Linh N.

Xin chào Linh N., tôi đã thấy hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của mình. Chúng ta có thể thảo luận thông tin thông qua chat.

Skills: Illustration, Infographics, Photoshop, Stationery Design, Typography

See more:

About the Employer:
( 0 reviews ) HCM, Vietnam

Project ID: #15800858

1 freelancer is bidding on average $20 for this job

LinhLem

Được thuê bởi Người thuê

$20 USD in 1 day
(2 Reviews)
2.9