Closed

79308 Zlecę napisanie bardzo prostej aplikacji na iPhone

Zlecę napisanie bardzo prostej aplikacji na iPhone. Poniżej przedstawię szczegółówy opis aby ułatwić Państwu rzetelną ocenę i uniknąć poprawek i błędów polepszając jakość współpracy.

Aplikacja ma za zadanie przechowywać informacje o transakcjach. Aplikacja ma składać się z trzech ekranów:

1. Ekran logowania, pozwalający na wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła, zautoryzowanie użytkownika ze zdalnym API (który dostarczymy według umówionej specyfikacji). Jeżeli użytkownik nie zostanie prawidłowo zautoryzowany ten ekran będzie pojawiał się ponownie przy każdej próbie uruchomienia aplikacji (użytkownik nie będzie mógł przejść do żadnego innego ekranu). Jeżeli użytkownik zostanie zautoryzowany ten ekran nie będzie nigdy wyświetlał się ponownie do czasu aż użytkownik nie wybierze wylogowania i ponownej autoryzacji.

2. Ekran listy stu ostatnich transakcji. Transakcje wraz z listą kategorii do wybrania będą pobierane z serwera za pomocą ustalonego API i wyświetlane według daty (najnowsze najwyżej). Każdy rekord wydatku składa się z: daty, tytułu, kwoty transakcji oraz opcjonalnej kategorii (do wybrania z listy kategorii ściągniętej z serwera). W widoku listy transakcji wyświetlane będą: tytuł czcionką o normalnej wielkości, małą data i kwota. W widoku szczegółów wszystkie dane rekordu wyświetlane będą czcionką o tej samej wielkości. Nowe transakcje mogą być dodawane do listy przez użytkownika. Każdy rekord transakcji może być edytowany. Każdy rekord może być usunięty przez użytkownika.

3. Ekran synchronizacji. Aplikacja musi zachować zmiany w pamięci aplikacji/telefonu w celu zsynchronizowania z serwerem w momencie gdy użytkownik wybierze synchronizację transakcji za pomocą odpowiedniego przycisku w menu aplikacji. Synchronizacja odbywa się tak że nowe i zmienione transakcje oczekują na synchronizację w pamięci urządzenia i są wyświetlane przez aplikację wraz z listą pozostałych 100 ostatnich transakcji pobranych z serwera. Podczas synchronizacji: nowe transakcje wysyłane są na serwer za pomocą dedykowanego polecenia API. Zmienione transakcje wysyłane są na serwer za pomocą dedykowanego polecenia API zawsze nadpisując transakcję o tym samym identyfikatorze na serwerze. Usunięte transakcje wysyłane są na serwer za pomocą dedykowanego polecenia API. Po zakończeniu wysyłania zmian aplikacja automatycznie pobiera listę stu ostatnich transakcji do wyświetlania w trybie offline za pomocą dedykowanego API zwracającego listę. W przypadku wystąpienia błędu synchronizacji ponowna synchronizacja przetwarza jedynie transakcje, które nie zostały wcześniej zsynchronizowane.

Aplikacja musi świetnie wyglądać (patrz kryteria poniżej), jednak zakładamy że w przypadku developerów, którym brakuje jedynie doświadczenia w budowaniu pięknych interfejsów podeślemy większość materiałów graficznych pozwalających na skonstruowanie kompletnej aplikacji. Aplikacja musi zostać dostarczona wraz z ikonką aplikacji oraz podstawową dokumentacją techniczną opisującą architekturę aplikacji (opisy modułów, interfejsów, bibliotek) oraz sposobem rekompilacji (system operacyjny, środowisko programistyczne, biblioteki).

Aplikacja musi działać poprawnie z urządzeniami: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 (oraz iPod). Aplikacja musi zostać dostarczona wraz z kompletnym kodem źródłowym nadającym się do ponownej kompilacji. Aplikacja musi być dostarczona wraz z dokumentacją techniczną (może być w postaci komentarzy w samym kodzie źródłowym) oraz z prostą i podstawową dokumentacją użytkownika opisującą wszystkie scenariusze znanych problemów lub ograniczeń aplikacji.

Spółka oczekuje że zleceniobiorca będzie miał doświadczenie w realizacji podobnych projektów (osoby które wciąż uczą się platformy są równie mile widziane), dokona wyboru stosując następujące kryteria (w kolejności ich wagi):

1. Biorąc pod uwagę kryterium szaty graficznej (wymagamy jakiejkolwiek propozycji któregokolwiek ekranu żeby podjąć decyzję).

2. Biorąc pod uwagę kryterium wiarygodności dostawcy (wymagamy jakiegokolwiek udokumentowania portfolio podobnych prac).

3. Biorąc pod uwagę kryterium ceny i czasu (proszę o realistyczne daty rozpoczęcia, zakończenia, podając czas konieczny na testy i poprawki krytycznych błędów)

4. Biorąc pod uwagę kryterium środowiska realizacji aplikacji (natywne środowisko czy środowisko pośrednie, generator aplikacji)

Powyższe kryteria proszę wziąść na poważnie, dlatego że spółka będzie zainteresowana rozszerzaniem zlecenia w przyszłości i z tego powodu jest zainteresowana rzetelnym partnerem, który zaproponuje realistyczną cenę i możliwość długofalowej współpracy. Zapraszam do składania ofert również w aukcji realizacji powyższej aplikacji na platformę Android.

Skills: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

See more: daty, stu, android generator, Android aplikacja, aplikacja android, ane android, cia android, iphone android menu, menu system android, offline iphone, iphone menu android, android ipod, iphone generator, menu list iphone, iphone 3gs, PA System , ipod android, iphone offline

About the Employer:
( 14 reviews ) Szczecin, Poland

Project ID: #5652013