Closed

76599 Trzy programy w Matlabie

Potrzebuje trzech krotkich programow w Matlabie. Każdy z programow powinien generowac wykres, zagadnienia do realizacji:

1. Zaprojektowac generator zmiennej losowej X o zadaej funkcji gęstości prawdowpodowbieństwa

f(x)=a*exp(-a*x) gdy x>=0 oraz 0 dla x<0. (rozklad wykladniczy)i narysowac wykres

czestotliwosci rozkladu, wykres czestotliwosci powinien byc np dla 1000 probek.

2. Trzeba zastosowac metoda odrzucania dla f(x)=(exp(-x^2)/2)/sqrt(2pi); g(x)=exp(-|x|)/2;

f(x)<=g(x) gdzie c=sqrt(2*e/pi)

3. K^2=(1/(N-1))*SUMA(Ki-Ksr)^2; suma od i=1 do N, dla wybranego N, np. N=12, experyment

powtórzyć p-krotnie uzyskując P-realizacji K; K – estymator.

Wydaje mi się, ze wykres powinien przypominac rozklad wykładniczy który w pewnym punkcie osiaga

0. Wykres powinien być lekko zaszuminiony.

Skills: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

See more: p&w, p & w

About the Employer:
( 19 reviews ) Wroclaw, Poland

Project ID: #5649418