Closed

84967 system do przeprowadzania elektronicznych ankiet

Witam,

Projekt zakłada przeprowadzenie badań wykorzystujących aplikacje, dlatego czas na realizację programu od podpisania umowy to maksymalnie 2 miesiące. System powinien składać się z następujących komponentów:

Generator ankiet

* aplikacja Web obsługiwana poprzez przeglądarkę internetową

* możliwość generowania dowolnej ilości ankiet

* w ramach ankiety pytania i możliwe odpowiedzi tylko w postaci tekstów

* pytania zamknięte jednorazowego i wielokrotnego wyboru

* możliwość umieszczania pytań otwartych

* możliwość generowania odpowiedzi w postaci tabel i skali ( np od najważniejszej wartości dla respondenta do najmniej ważnej )

* możliwość przeskakiwania do zdefiniowanego pytania w przypadku udzielenia konkretnej odpowiedzi na pytanie

* generowanie ankiety w postaci pliku obsługiwanego przez czytnik ankiet

Czytnik ankiet

* aplikacja desktop pracująca pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Vista/7 lub Android

* zaczytywanie ankiety z pliku

* wprowadzanie rozróżnienia dla województwa/powiatu/rodzaju szkoły w momencie uruchomienia ankiety

* możliwość przeprowadzenia kilku ankiet jedna po drugiej

* możliwość przeprowadzania różnych ankiet na podstawie różnych plików z definicjami ankiet

* wysyłanie wyników poprzez sieć Internet do serwera wyników

Serwer wyników

* aplikacja Web obsługiwana poprzez przeglądarkę internetową

* odbieranie wyników z czytników ankiet

* możliwość przeglądania wyników

* generowanie zestawień wyników ankiet w postaci plików CSV, które można zaczytać do MS Excel bądź SPSS\'a

Czytnikiem ankiety będą tablety multimedialne z dotykowym wyświetlaczem także aplikacja powinna być przystosowana do pracy na niej za pomocą palca bądź rysika.

Pod uwagę będą brane jedynie oferty użytkowników zweryfikowanych, mających doświadczenie w tworzeniu podobnych systemów, konieczna faktura VAT.

Pozdrawiam Michał Wróblewski

Skills: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

See more: sie web, excel te, ankiety, android generator, Android aplikacja, aplikacja android, csv android, generator excel, excel generator, aplikacje android, generator system, excel spss, bada, android bada, bada android, excel pod, csv generator, projekt excel

About the Employer:
( 0 reviews ) Poland

Project ID: #5657543