Closed

104043 Stworzenie generatora unikalnych tekstów pod SEO

Wymagane funkcje programu - generatora unikalnych tekstów

1. TYTUŁY - Generowanie samych tytułów z anchorem z listy (może być po kolei lub losowo) o długości max 70/80 znaków z anchorem od min 50 znaków z anchorem lub 4 słów z anchorem. Jeśli na liście nie ma anchora, program generuje tytuły bez anchora o określonej długości jak wyżej, albo po prostu opcja generowania tytułów bez anchora.

2. TEKSTY - Generowanie tylko tekstów o określonej długości, zawierających w sobie kilka fraz kluczowych (po kolei z listy lub losowych). Musi być możliwość określenia długości generowanego tekstu oraz ilości anchorów, które mają się pojawić w wygenerowanym tekście albo żeby stanowiły np. 2% w wygenerowanym tekście (w zależności od długości)

3. TEKSTY Z TYTUŁAMI - Połączenie funkcji 1-2 razem tzn. program generuje zarówno tytuł jak wyżej opisana i tekst za jednym razem, który będzie zapisany w pliku. Nie chciałbym, żeby pierwsze zdanie było tytułem. Anchor w tytule musi być jednym z tych, które wyświetlą się w wygenerowanym tekście.

4. GENEROWANIE TEKSTÓW - Wymagania co do generowanych zdań - zależy mi na unikalności zdań, wygenerowanie zdania nie mogę być krótsze niż 4 słowa. Zdania oczywiście zaczynające się z dużej litery i kończące kropką. Zdania z wiadomych przyczyn nie będą za bardzo \"dla człowieka\".

5. BAZY DANYCH - proponowałbym, żeby w programie była możliwość wyboru bazy tekstów tzn. żebym mógł utworzyć sobie kilkanaście baz tekstów o nazwach np. [url removed, login to view], [url removed, login to view] i chcąc wygenerować teksty, wskazałbym po prostu bazę/wpisał nazwę bazy, na podstawie której teksty/tytuły mają być generowane.

6. ZAPISYWANIE TEKSTÓW - tutaj chciałbym żeby było kilka opcji do wyboru w związku z powyższymi funkcjami tzn.

1) Zapisywanie samych tytułów w jednym pliku, gdzie plik zostanie nazwany \"[url removed, login to view]\" i w nim po prostu każdy tytuł będzie w osobnym wierszu, tak jak zdanie po zdaniu, tak tytuł po tytułem bez numeracji czy czegoś tam.

2) Zapisywanie samych tekstów w pliku o nazwie \"nazwa [url removed, login to view]\", każdy tekst w osobnym pliku - z polskimi czy bez polskich znaków?

3) Zapisywanie tekstów z tytułami w jednym pliku o nazwie \"[url removed, login to view]\" czyli wszystkie artykuły w jednym pliku zapisane w taki sposób, że tytuł, wiersz przerwy, tekst, wiersz przerwy, tytuł2, wiersz przerwy, tekst2, wiersz przerwy, tytuł3 itd.

4) Zapisywanie tekstów dla OmniADD tj. tak jak powyżej, tyle że miedzy tytułem a tekstem mają się jeszcze pojawić słowa kluczowe (kolejno lub losowo z pliku) oddzielone enterem nad i pod słowami kluczowymi a zapisywać się mają zawsze od 3 do 5 (fajnie jakby tą liczbę można wpisać) a rozdzielone przecinkami tj. wyglądało by to tak:

Tytuł

Fraza kluczowa1, fraza kluczowa2, fraza kluczowa 3,

Tekst

Tytuł2 itd.

Zapisywanie będzie w pliku \"[url removed, login to view]\"

5) Zapisywanie tekstów w formacie XML w formacie jak niżej, które zostaną zapisane w pliku o nazwie \"[url removed, login to view]\"

<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>

<generator>

<text>

<title><![CDATA[Tytuł tekstu nr 1]]></title>

<content><![CDATA[Treść tekstu nr 1]]></content>

</text>

<text>

<title><![CDATA[Tekst tytułu nr 2]]></title>

<content><![CDATA[Treść tekstu nr 2]]></content>

</text>

</generator>

W tym projekcie jest generowanie tekstów na podstawie bazy tzn. pliku z tekstami na dany temat. Poza tym daję otwartą drogę do wykonania tego w inny sposób np.

pobierania tekstów z wybranych kanałów RSS, komentarzy youtube, pobierania artykułów z innych stron ang i automatyczne tłumaczenie ich z wykorzystaniem translatora google lub inne rozwiązanie zaproponowane przez twórce programu.

Skills: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

See more: text em, automatyczne, xml quot, Elektronika, cdata, rss generator, xml cdata, fraza, cdata xml, rss txt, seo encoding, youtube generator, kana, co nr, google tre, youtube rss generator, content generator seo, encoding xml, google youtube generator, xml encoding

About the Employer:
( 0 reviews ) Poland

Project ID: #5676015