Closed

Tối ưu website có sẵn

5 freelancers are bidding on average $103 for this job

bv77

A proposal has not yet been provided

$60 USD in 1 day
(62 Reviews)
6.0
$155 USD in 3 days
(36 Reviews)
5.7
ToNgocBao

Chào bạn - Bạn vui lòng cho mình đường link của web bạn. - Yêu cầu sửa lại sitemap ( modun này không hoạt động hay sao bạn ? ) - trang trí cho bắt mắt với người dùng hơn. (bố trí các banner ? ) Relevant Skills and Exp More

$155 USD in 10 days
(0 Reviews)
0.0
salman7458

A proposal has not yet been provided

$45 USD in 1 day
(0 Reviews)
0.0
$100 USD in 3 days
(0 Reviews)
0.0