Cancelled

70694 Stworzenie generatora testów

Aukcja dotyczy generatora testów 2 testów najlepiej aby była to aplikacja działająca na www

1. Krajowy przewóz rzeczy

2. Międzynarodowy przewóz rzeczy

Ad. 1

----------------------------------------------------------

Test składa się z 49 pytań obejmujących 7 zakresów tematycznych, w każdym zakresie tematycznym znajduje się po 112 pytań.

Przy tworzeniu testu generator powinien wybierać po 7 kolejnych pytań z każdego zakresu, przy kolejnym teście gwenerator powinien wybierać kolejne pytania z poszczególnych zakresów tak aby uniknąć powtórzenia się pytań w kolejnym teście. Aż do wyczerpania wszystkich pytań.

Test kończy się wynikiem pozytywnym w przypadku udzielenia 60% prwidłowych odpowiedzi wz ogólnej liczby 49 pytań (minimum 30 pytań)

Pojawia się komunikat \"Wynik POZYTYWNY udzieliłeś XX poprawnych odpowiedzi pobierz zadanie egzaminacyjne\"

W przypadku wyniku pozytywnego pobierane jest zadanie egzaminacyjne (1 z 16 zadań)

Jeśli wynik testu jest negatywny wówczas otrzymujemy komunikat \"Wynik NEGATYWNY udzieliłeś XX poprawnych odpowiedzi rozpocznij NOWY TEST.

Ad. 2

----------------------------------------------------------

Test składa się z 28pytań obejmujących 7 zakresów tematycznych, w każdym zakresie tematycznym znajduje się po 56 pytań.

Przy tworzeniu testu generator powinien wybierać po 4 kolejne pytania z każdego zakresu, przy kolejnym teście generator powinien wybierać kolejne pytania z poszczególnych zakresów tak aby uniknąć powtórzenia się pytań w kolejnym teście. Aż do wyczerpania wszystkich pytań.

Test kończy się wynikiem pozytywnym w przypadku udzielenia 60% prwidłowych odpowiedzi wz ogólnej liczby 28 pytań (minimum 17 pytań)

Pojawia się komunikat \"Wynik POZYTYWNY udzieliłeś XX poprawnych odpowiedzi pobierz zadanie egzaminacyjne\"

W przypadku wyniku pozytywnego pobierane jest zadanie egzaminacyjne (1 z 14 zadań)

Jeśli wynik testu jest negatywny wówczas otrzymujemy komunikat \"Wynik NEGATYWNY udzieliłeś XX poprawnych odpowiedzi rozpocznij NOWY TEST.

Skills: CSS, Graphic Design, HTML, PHP, Website Design

See more: wz design, c test generator

About the Employer:
( 1 review ) Biłgoraj, Poland

Project ID: #5643786