Closed

101018 Generator plików z treścią Delphi C++

Program z wejściowego pliku tekstowego ma za zadanie tworzyć wyjściowe pliki tekstowe wg algorytmu:

Plik wejściowy z tekstem - dowolny plik tekstowy o rozszerzeniu *.txt

Plik wejściowy z linkami (przedzielonymi znakiem nowej linii - enter) - plik o rozszerzeniu *.txt

np.

<a href="http://www.wp.pl/">informacje</a>

<a href="http://www.onet.pl/">info</a> fajne wiadomości

<a href="http://www.interia.pl/">wiadomości</a>

<a href="http://www.oferia.pl/">praca</a> tu znajdziesz pracę

itd.....

Pliki końcowe - pliki tekstowe o rozszerzeniu *.txt

Wynik działania to nazwane kolejno pliki np. [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view] itd. Jeżeli wybierzemy rozpoczęcie numeracji od 10 to będzie to podobny ciąg [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view] itd. (czyli dostępna opcja od jakiej liczby zaczynamy numerację plików końcowych).

Ilość powstałych plików końcowych uzależniona będzie od ilości linków jakie chcemy przydzielić na jeden plik końcowy. (dostępna opcja ile linków przydzielić na jeden plik końcowy)

Np. jeżeli plik wejściowy z linkami zawiera 100 linków i chcemy aby pliki końcowe zawierały po 4 linki, to program stworzy 25 plików końcowych. Jeżeli linków będzie 101 to 101 link trafi do 26go pliku.

Tworzenie tekstu.

Do tworzenia zdań program losuje słowa z pliku wejściowego na podstawie funkcji random. Słowa wstawia między znaczniki <p></p> tworząc tzw. blok tekstu (nazwanego tak na potrzeby specyfikacji). Znaki specjalne typu !@#$%^&**()[]{} oraz liczby 1234567890 jeżeli znajdą się w tekście nie są brane pod uwagę jako potencjale słowa do tworzenia pliku końcowego.

Np.

<p>Cześć witajcie zleceniobiorcy. Czekam na wasze oferty.</p> (oczywiście program wygeneruje niezrozumiały tekst)

- zdanie to ilość słów które będą dzielone znakiem kropki.

- każde zdanie zaczyna się od dużej litery, do końca zdania czyli do znaku kropki nie może występować już żadne słowo z dużej litery i kończy się kropką. (program mógłby wylosować słowo z dużej litery w środek zdania)

- ilość słów tworząca zdanie możliwa do określenia z zakresu np. od 1 do 100. w jednym okienku wpisuję minimalną ilość słów tworzącą zdania np. 1 w drugim maksymalną np. 30. Program do tworzenia pojedynczego zdania program zawsze losuje ilość słów tworzącą zdanie.

- w pojedynczym bloku tekstu (<p></p>) można określić ile zdań jaka ma się znajdować np. zakres od 1 do 10. w jednym okienku wpisuję minimalną ilość zdań w drugim maksymalną. Program zawsze losowo wybierze ilość zdań jaka ma budować blok tekstu. Minimalna ilość zdań w bloku tekstu to 1.

- wstawienie jednego przecinka do każdego zdania (losowo wybierane po którym słowie), pod warunkiem, że zdanie składa się z więcej niż trzech słów, i przecinek nie może być wstawiony nigdy przed trzecim słowem ani przed znakiem kropki (,.). Jeżeli np. budujemy zdanie z 4 słów, to przecinek wystąpi po trzecim słowie, nie po czwartym aby nie nastąpiła kolejność znaków przecinek kropka. Jeżeli budujemy zdanie z 10 słów to przecinek trafi między słowo 3 a 10.

- ilość bloków tekstu (<p></p>) która ma tworzyć jeden plik końcowy możliwa do ustalenia w zakresie od - do. Minimalna ilość bloków to oczywiście 1. Np. od 3 do 5. Program wylosuje ile bloków tekstu przydzielić do każdego pliku końcowego.

- bloki tekstu oddzielone znakiem <br/> możliwość ustalenia w okienku ile znaków <br/> ma dzielić bloki tekstu. jeżeli wybierzemy 0 znaków <br/> wtedy znacznik nie jest ustawiany.

np.

<p>Fsi sduiugh id, dfuh diufgh iduhg.</p><br/> (jeżeli zero brak znaku <br/>)

<p>Bsd asdnijasd niuasdn sdfnui sdfun, iusdf nu sdfsdf.</p>

Wstawianie linków

Wstawianie linków w bloki tekstu plików końcowych.

Linki są wstawiane w dowolne miejsce bloku testu ale nie mogą być pierwszym słowem zdania!

Za każdym razem kiedy program tworzy jeden plik końcowy kopiuje anchor linka lub linków wkleja go w dowolne miejsce w bloku w którym się znajduje. Anchor może być pierwszym słowem linka.

Np. <a href="http://www.wp.info/">super wiadomości</a> to słowa super wiadomości znajdą się w bloku tekstu w tym samy co link. Ważne aby słowa nie były odseparowane od siebie np. super w jednym miejscu a wiadomości w drugim.

Np.

<p>Bsd super wiadomości asdnijasd niuasdn sdfnui sdfun, iusdf nu <a href="http://www.wp.info/">super wiadomości</a> sdfsdf.</p>

Jeżeli mamy np. 4 bloki tekstu 1 link do pliku to link ląduje w dowolnym bloku tekstu pliku końcowego.

Funkcja pliki bez linków.

Możliwość oznaczenia co który plik z kolei ma nie posiadać wstawianych linków. Np. co 2 co 3 co 4 co 5 czo 6 itd.

Funkcje <B> <I> <U>

- funkcja wyboru <b> określa ilość słów w całym pojedynczym pliku końcowym które mają zawierać się między znacznikami <b></b>. Jeżeli wstawimy 0 to funkcja nieaktywna. Funkcją nie może być objęte pierwsze słowo zdania, oraz link.

- funkcja wyboru <i> określa ilość słów w całym pojedynczym pliku końcowym które mają zawierać się między znacznikami <i></i>. Jeżeli wstawimy 0 to funkcja nieaktywna. Funkcją nie może być objęte pierwsze słowo zdania, oraz link.

- funkcja wyboru <u> określa ilość słów w całym pojedynczym pliku końcowym które mają zawierać się między znacznikami <u></u>. Jeżeli wstawimy 0 to funkcja nieaktywna. Funkcją nie może być objęte pierwsze słowo zdania, oraz link.

Ogólny zarys podejrzewam, że będą pytania. Proszę zostawić gg.

Skills: CSS, Graphic Design, HTML, PHP, Website Design

See more: www wp pl, www .wp.pl, www onet pl, onet pl, interia pl, interia design, interia, graphic design 101, obj c, tre, tek c, si c, onet, nu i, d obj, c++ pi, c pi, delphi amp, fsi, ym delphi

About the Employer:
( 7 reviews ) Poland

Project ID: #5673071