Completed

114799 Generator kodów

Witam, zlecę napisanie skryptu generującego kody

Opcje

Ustawienia

Ilość znaków

Ile generowanych kodów

Checkboxy:

małe litery: [a b c...]

wielkie litery: [A B C...]

cyfry: [1 2 3...]

znaki interpunkcyjne: [: ! ?...]

znaki specjalne: [@ # $...]

Do zaznaczania np. tylko cyfry - i generują się kody z samymi cyframi

Priorytetem cena i czas realizacji

Skills: CSS, Graphic Design, HTML, PHP, Website Design

See more: generuj

About the Employer:
( 10 reviews ) Poland

Project ID: #5686645

Awarded to:

interSAT

A proposal has not yet been provided

zł10 PLN in 1 day
(5 Reviews)
1.6