Closed

Project for ivangritsay

Xin chào ivangritsay, tôi đã xem hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của tôi. Chúng ta có thể thảo luận chi tiết qua tính năng chat.

Skills: 3D Design, 3D Modelling, 3D Rendering, CAD/CAM, Solidworks

See more: dich thuat , d project, modeler games looking project, max project improvement, game project, freelance project consultant, character design project freelance, d ch

About the Employer:
( 0 reviews ) Quy Nhơn, Vietnam

Project ID: #12165558

1 freelancer is bidding on average $99 for this job

ivangritsay

Được thuê bởi Người thuê

$99 USD in 3 days
(170 Reviews)
6.9