Projects Directory : CakePHP - poprawa leyautu, zainstalowanie/stworzenie kilku dodatków - CakePHP 1.2.5 web upgrade